komutan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kommandant · Kommandeur · Befehlshaber · Führer · Kommandanten · diğer çevirileri

komutan Kommandant

İyi akşamlar Komutan, Bombacı.

Guten Abend, Kommandant, Kanonier.

Keşif gezisinin komutanı.

Kommandant der Expedition.

Elbette, sayın komutan.

Natürlich, Herr Kommandant.

komutan Kommandeur

Komutan Strelnikov büyük bir adam.

Kommandeur Strelnikow ist ein groBer Mann.

General Edward Strasser, Birinci Ordu komutanı.

General Edward Strasser, Kommandeur des Ersten Armeekorps.

Üçüncü kolordu komutanı Tümgeneral Joseph W. Stilwell'e Güney California'nın savunulması görevi verildi.

Generalmajor Joseph W. Stilwell, Kommandeur des dritten Armeekorps, sollte die Verteidigung Südkaliforniens leiten.

komutan Befehlshaber

El-Kaide'li bir komutan.

Ein al-Qaida Befehlshaber.

A. E. Evert, Batı Cephesi Komutanı

A.E. Ewert Befehlshaber der Westfront

A.A. Brussilov, Güneybatı Cephesi Komutanı

A.A. Brussilow Befehlshaber der Südwestfront

komutan Führer

Sen buraya o müjdelenen komutan olmak için geldin.

Du bist gekommen um der prophezeite Führer zu werden.

My Lord Beothric ve Jomsberg'in büyük komutanları.

Mein Lord Beothric und die großen Führer von Jomsberg.

Çok yaşa Büyük Komutan Kim Jong-Il!

Lang lebe unser Führer Kim Jong-Il!

komutan Kommandanten

Popeica. Zavallı komutanın en sevdiği yemekti.

Eine Poperika, das Lieblingsgericht des armen Kommandanten.

Evet, lütfen Dachau Toplama kampı komutanını bağlayın bana.

Ja, geben Sie mir bitte den Kommandanten des KL Dachau.