kont için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grafen, Graf · count · diğer çevirileri

kont Grafen, Graf

Ben, Tadaeusz Boleslav Kont Prokoszny, yüzmem de gerekse İngiltere'ye gideceğim.

Ich, Tadaeusz Boleslav Graf Prokoszny, gelange nach England, komme was wolle.

Bay Helm, ben Kont Massimo Contini.

Mr. Helm, ich bin Graf Massimo Contini.

Bu benim efendim, Kont Kiyoharu Genpou.

Dies ist mein Herr, Graf Kiyoharu Genpô.

kont count

Kont Dooku'nun en kurnaz suikastçısı, Asajj Ventress şiddetli saldırıya komuta ediyor.

Count Dookus raffinierteste Attentäterin, Asajj Ventress, führt den barbarischen Angriff an.

Ve sen de Kont Basie!

Und du auch, Count Basie!

Kont Garret Griffin, kulağa hoş geliyor.

Count Garret Griffin. Das klingt nach etwas.