kontrat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vertrag · diğer çevirileri

kontrat Vertrag

İkimiz de adil bir kontrat istiyoruz.

Wir beide wollen einen fairen Vertrag.

Elimde hazır bir kontrat var.

Ich hab einen Vertrag vorbereitet.

Ama bu bir kontrat, değil mi?

Aber der Vertrag gilt, oder?