kontrolü

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Sanırım şimdi her şey kontrol altında.

Ich denke, jetzt ist alles unter Kontrolle.

Her şey kontrol altında.

Hier ist alles unter Kontrolle.

Tamam ben halledeceğim. Her şey kontrol altında.

Ich kümmere mich darum, ich habe alles unter Kontrolle.

Kontrolden çıkmış tamir Droid'leri, insanları parçalıyorlar.

Außer Kontrolle geratene Reparatur-Androiden, kannibalisieren Menschen.

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Seni temin ederim ki her şey kontrol altında.

Ich kann Ihnen versichern, alles ist unter Kontrolle.

Az önce Martinez'in Facebook sayfasını kontrol ettim.

Ich habe gerade Martinez' Facebook-Steie überprüft.

Aslında silah kontrolüne ihtiyacımız yok, bizim cephane kontrolüne ihtiyacımız var..

Wir brauchen keine Waffenkontrolle, wir brauchen eine Kugelkontrolle.

Ama onlar beni kontrol etmek istiyor.

Aber sie wollen mich kontrollieren.