kontrol için Türkçe-Almanca çeviriler:

überprüfen · Kontrolle · prüfen · control · check · nachprüfen · Kontrollsystem · diğer çevirileri

kontrol überprüfen

Az önce Martinez'in Facebook sayfasını kontrol ettim.

Ich habe gerade Martinez' Facebook-Steie überprüft.

Bazı şeyleri kontrol ettim.

Ich habe einiges überprüft.

Kontrol edeyim mi?

Soll ich überprüfen?

kontrol Kontrolle

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Her şey kontrol altında, sorun yok.

Wir haben alles unter Kontrolle.

İşler biraz kontrolden çıktı.

Gestern geriet alles außer Kontrolle.

kontrol prüfen

İki kere kontrol ettim.

Ich hab's zweimal geprüft.

Kimse alt yapısını kontrol etmemiş.

Niemand prüfte seinen Lebenslauf.

Kayıtları kontrol ettin mi?

Hast Du Deine Unterlagen geprüft?

kontrol control

Ve bunun arkasinda Kontrol varsa, o zaman bu çok kötü bir sey.

Und wenn Control dahinter steckt, dann ist es etwas Schlimmes.

Görev Kontrol tüm sistemlerin hazır olduğunu, ve tüm ışıkların yeşil olduğunu bildiriyor.

Mission Control meldet: alle Systeme sind auf "Go" alle Kontroll-Leuchten sind grün.

Görev kontrol, ben Dr. Robinson.

Mission Control, hier ist Dr. Robinson.

kontrol check

İki kez başvurdum ama özgeçmiş kontrolünü hiç geçemedim.

Hab mich zweimal beworben, aber nie den Hintergrund-Check bestanden.

Kontrol sevkiyle yasak hava sahasından geçebilirsiniz.

Bereit zum Check-In durch gesperrten Flugraum.

Son bir kontrol yapalım, millet.

Machen wir einen letzten Check.

kontrol nachprüfen

Kontrol ettim, özel dedektiflik ruhsatın var.

Sie haben eine Ermittler-Lizenz. Hab's nachgeprüft.

Ayrıca iki kere kontrol ettim.

Und ich habe zweimal nachgeprüft.

Peki ya kontrol ederlerse?

Und wenn sie es nachprüfen?

kontrol Kontrollsystem

Tamamen yeni bir kontrol sistemi programlayabilirdik.

Wir können ein neues Kontrollsystem einrichten.

Umbrella merkez kontrol bölümüne hoş geldiniz!

Willkommen im zentralen Kontrollsystem von Umbrella.

Biri kontrol sistemini bypasslamış. Üretim hattı kafayı yedi!

Jemand hat das Kontrollsystem und das Produktionsband manipuliert.