konuşmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

sprechen, sprechend · reden · unterhalten · sich unterhalten · quatschen · diğer çevirileri

konuşmak sprechen, sprechend

Ben zaten seninle yalnız konuşmak istiyordum.

Ich wollte dich sowieso alleine sprechen.

Daha sonra konuşabilir miyiz Bobby?

Können wir später sprechen, Bobby?

Üvey annem daha sonra sizinle konuşmak istermiş, Leydi Westholme.

Meine Stiefmutter möchte später gern mit Ihnen sprechen, Lady Westholme.

konuşmak reden

Çok kötü bir zaman biliyorum, ama konuşmamız gerekiyor.

Ein schlechter Zeitpunkt, ich weiß, aber wir müssen reden.

Bunu yarın konuşuruz.

Wir reden morgen.

Biliyorum; ama Bayan Montgomery ile konuşmak zorundayım.

Ich weiß, aber ich muss mit Mrs. Montgomery reden.

konuşmak unterhalten

Biz sadece konuşmak istiyoruz.

Wir wollen uns bloß unterhalten.

Ama önce biraz konuşmamız gerek.

Aber zuerst unterhalten wir uns.

Tanıştığımıza memnun oldum Penny. Merhaba. Ama konuşmamız gerekiyor.

Schön, dich kennenzulernen, Penny aber wir müssen uns unterhalten.

konuşmak sich unterhalten

Don Falcone seninle konuşmak istiyor.

Don Falcone will sich unterhalten.

İki insan, hiçbir şey hakkında nasıl bu kadar uzun süre konuşabilir?

Wie lange können zwei Leute sich über nichts unterhalten?

Normal insanlar böyle konuşuyor.

So unterhalten sich normale Leute.

konuşmak quatschen

Tracy başka bir herifle konuşuyor.

Tracy quatscht mit 'nem anderen.

Svend sadece konuşuyordu. Bir şey yok.

Svend quatscht nur so rum, mehr nicht.

Biraz fazla konuşuyor ama sevimli bir kız.

Sie quatscht zu viel, aber sie ist süß.