korkmuş için Türkçe-Almanca çeviriler:

erschrocken · diğer çevirileri

korkmuş erschrocken

Gereksiz yere kimseyi korkutmak istemiyoruz.

Wir möchten niemanden unnötigerweise erschrecken.

Neden bu kadar korkuyor?

Warum ist sie so erschrocken?

Yaşlı bir kadını korkutmak mı?

Eine alte Frau erschrecken?