koyacağım

Hayır canım, dolabıma koyacağım ufak kalp etiketleri için.

Nein, kleine plüschige Herzchensticker für meinen Schrank.

Bu fotoğrafın adını "Barney'in Kefareti" koyacağım

Ich werde dieses Bild 'Barney's Erlösung' nennen.

Her şeyi yoluna koyacağım!

Ich werde alles wiedergutmachen!

Adını da KankaÖnlükleri koyacağım.

Ich könnte sie Bro-Lätzchen nennen!

Senin adını "Bıyıklı" koyacağım.

Ich werde dich "Whiskers" nennen.

Şimdi de dirseğimi buraya koyacağım.

Meinen Ellbogen werde ich hier draufstützen.

Gereken her şeyi bir plastik poşet içinde, köprü altındaki güç panosuna koyacağım.

Es ist alles hinterlegt, unter der Branko-Brücke in einer Plastiktüte im Stromkasten.

Bunu fikir dosyamın içine koyacağım.

Ich stecke sie in meine Ideenakte.

İçine her şeyi koyacağım, bu sadece bir başlangıç.

Da wird alles eingeklebt, das ist erst der Anfang.

Adını da "Lou'nun Görüşü" koyacağım.

Es sollte "Lou's Views" heißen.