koymak için Türkçe-Almanca çeviriler:

legen · stecken · nehmen · setzen · bringen · hinlegen · tun · aufstellen · einschenken · zeigen · platzieren · hinstellen · diğer çevirileri

koymak legen

Belki de yatağına plastik çarşaf koymalıyım.

Vielleicht sollte ich Plastikfolie aufs Bett legen.

Franz Fräulein Maria için yanıma bir sandalye koy.

Franz legen Sie noch ein Gedeck für Fräulein Maria auf.

Keskin nişancılar yuvamızı buldular ve yumurta koydular

Scharfschützen entdeckten unser Nest und legten ein Ei.

koymak stecken

Bu ıvır zıvırları neden bir kasaya koymuş?

Warum steckte er diesen Krempel in einen Safe?

Dedektif Mackey dört paket kokaini iki delil torbasına koydu.

Detective Mackey steckte vier Päckchen Kokain in zwei Taschen mit Beweisen.

Espheni kulesinde, Karen seni ve Lexi'yi buna çok benzer bir şeyin içine koymuştu.

Im Espheni-Turm, als Karen dich und Lexi in etwas Ähnliches gesteckt hat.

koymak nehmen

Ama çikolata parçacıkları yerine ayıcıklı jelibon koydum.

Aber statt Schokolade habe ich Gummibärchen genommen.

Ben sadece bu boşa harcanan enerjileri aldım ve bir taşıyıcıya koydum: bana.

Ich habe nur die verschwendeten Energien genommen und alle in einen Kontainer getan: Mich.

Çiçekçi mi? Beş düzine gül istiyorum koyu kırmızı güller.

Bitte schicken Sie fünf Dutzend rote Rosen, nehmen Sie Baccara-Rosen.

koymak setzen

Bir dolar koy bakalım, hadi.

Setze einen Dollar. Komm schon!

Yanlış bir yere virgül koymuş olmalıyım.

Ich muss den Dezimalpunkt falsch gesetzt haben.

Kim koydu onu oraya?

Wer hat ihn gesetzt?

koymak bringen

Bay Laszlo'nun bavullarını bul ve uçağa koy.

Bringen Sie Mr. Laszlos Gepäck an Bord.

Biri beni buzdolabına geri koysun.

Bringt mich in den Tiefkühler zurück.

Buraya kim güvercin koydu?

Wer brachte die Tauben her?

koymak hinlegen

Başka bir yere koymuş olmalısın.

Sie haben sie woanders hingelegt.

Onu oraya ben koydum.

Ich hab sie da hingelegt!

Onu yere koyarken dikkatli olun.

Sei vorsichtig, wenn du sie hinlegst.

koymak tun

Ben sadece bu boşa harcanan enerjileri aldım ve bir taşıyıcıya koydum: bana.

Ich habe nur die verschwendeten Energien genommen und alle in einen Kontainer getan: Mich.

Şimdi kendini benim yerime koy ve kendine bir sor, sen ne yapardın?

Also versetz dich in meine Lage und frage dich, was hättest du getan?

Kim sosisine yabanturpu koyar ki? Chuck!

Wer-wer-wer tut Meerrettich auf Hot Dogs?

koymak aufstellen

Ama Thorne beni Leydi Domuzcuk'un karşısına koyarsa kendime bir dilim pastırma keserim.

Aber wenn mich Thorne gegen Lady Schweinchen aufstellt, werde ich mir ein Stück Speck herunterschneiden.

Toby otoyol devriyesi tüm sınırlara kontrol noktası koydu diyor.

Toby sagt, dass die Autopolizei in allen Grenzstaaten Kontrollpunkte aufstellt.

koymak einschenken

Sana bir bardak koya-?

Darf ich Ihnen einschenken?

Eee, Grace sana içki koyar.

Grace wird dir einschenken.

koymak zeigen

Zaman Haydutları"nın yeni dijital sürümünü gösterime koymuşlar.

Sie zeigen eine neue, digitalisierte Fassung von "Time Bandits".

koymak platzieren

Hidrofonları, koya kolayca girebileceğimiz bir taraftan götürmeliydik.

Wir konnten die Hydrophone auf der zugänglicheren Seite platzieren.

koymak hinstellen

Bunu buraya kim koydu?

Wer hat das da hingestellt?