koymuşlardı

Sadece onları koyacak yeni bir sepet buldum.

Ich habe lediglich ein neues Körbchen für sie gefunden.

Koyu mavi ya da yeşil de olabilir.

Oder vielleicht dunkel blau oder grün.

Belki de yatağına plastik çarşaf koymalıyım.

Vielleicht sollte ich Plastikfolie aufs Bett legen.

İnce, minyon. Koyu ten, koyu saçlar.

Schlank, zierlich, dunkle Haut, dunkles Haar.

Lütfen, bir sandalye, onu buraya koy.

Nein, bitte, einen Stuhl. Hierher.

Üst kata senin için bir takım koydum.

Ich habe oben einen Anzug für dich rausgelegt.

O zaman neden açık arttırmaya koydu?

Warum dann bei einer Auktion versteigern?

Ellerini birbirine kenetle, onları başının arkasına koy.

Verschränken Sie Ihre Hände hinter Ihrem Kopf.

Ama çikolata parçacıkları yerine ayıcıklı jelibon koydum.

Aber statt Schokolade habe ich Gummibärchen genommen.

Uzun boy, geniş omuzlar koyu saçlar.

Groß, breite Schultern, dunkles Haar.