koyun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schafe, Schaf · Hammel · diğer çevirileri

koyun Schafe, Schaf

Bu gece hiçbir koyun güvende değil.

Heute Nacht ist kein Schaf sicher.

Aptal koyunlar Aptal saman balyaları

Blöde Schafe. Blöde Heuballen.

Bu için bir koyun daha isterim.

Ich will ein Schaf mehr dafür.

koyun Hammel

Biraz koyun eti, leydim?

Ein wenig Hammel, Mylady?

Koyun da olabilir.

Könnte Hammel sein.

Balık, muz, eski pijama Koyun, sığır ve alabalık

Fisch, Bananen, alte Pyjamas Hammel, Rindfleisch und Forellen