kozmik için Türkçe-Almanca çeviriler:

kosmisch · diğer çevirileri

kozmik kosmisch

Milyonlarca çeşit radyasyon var, kozmik ışınlar, güneş ışınları.

Millionen Arten von Hintergrundstrahlung, kosmische Strahlung, Sonneneruptionen.

Senin Tanrı'nsa, evrende neşeyle gezinip duruyor. Kozmik bir Billie Burke gibi.

Und Ihr Gott tanzt munter WaIzer durchs Universum, wie eine kosmische BiIIie Burke.

Kozmik radyasyon yanıklarından dolayı deride lekeler var.

Es hat Hautdefekte aufgrund Verbrennung durch kosmische Strahlung.