kralınızım

Ben sizin eski kralınızım ve ben sizin yeni kralınızım!

Ich bin euer alter König und ich bin euer neuer König!

Ben sizin meşru kralınızım!

Ich bin Euer rechtmäßiger König!

Ben de sizin kralınızım.

Und ich bin euer König.

O yüzden sizin kralınızım!

Deshalb bin ich euer König!