kral için Türkçe-Almanca çeviriler:

Könige, König · King · Monarch · Monarchen · diğer çevirileri

kral Könige, König

Bu gece, krallar gibi yiyeceğiz.

Heute Abend speisen wir wie Könige.

Kral Ecbert hepinizin huzurunda anlaşmanın ana hatlarını belirlememi istedi.

König Egbert wünscht, dass ich euch mögliche Bedingungen eines Abkommens vorlege.

Kral olduğunda her şey çok farklı olacak.

Wenn er König wird, wird alles anders.

kral King

Kral olmak zor olmalı.

King sein muss schwer sein.

Kralı selamlayın, Soytarı Kralı, Ü ürüü üüüü

HaiI to the king King of the fools, cock-a-doodIe-doo

Kral Martin Luther'in dediği gibi,

Wie Martin Luther King sagte,

kral Monarch

Kral kelebeği bir insan.

Der Monarch ist ein Mensch.

Kral taç takacak" mı?

Der Monarch wird gekrönt"?

kral Monarchen

Ünlüler her zaman var olmuştur. Uçkuruna gevşek krallardan Roma Gladyatörlerine kadar.

Berühmtheiten gab es schon immer angefangen bei leichtlebigen Monarchen, bis zu römischen Gladiatoren.