kravat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Krawatten, Krawatte · Schlipse, Schlips · binden · diğer çevirileri

kravat Krawatten, Krawatte

Büyük bir kravat olabilir.

Könnte eine große Krawatte sein.

Ben bir kravat takmıyorum.

Ich trage keine Krawatte.

Yakalık olur, kravat olur, ceket olur.

Ein Kragen, eine Krawatte, ein Sakko.

kravat Schlipse, Schlips

Kravatları sıkın, yakaları düzeltin.

Schlipse festziehen, Krägen schließen.

Kravat takayım takmayayım mı?

Schlips oder kein Schlips?

Alex bize kravatını bırakmış ve bizim için kumdan küçük bir kale yapmış.

Alex ließ seinen Schlips zurück und er hat eine kleine Sandburg für uns gebaut.

kravat binden

Kravat yoksa anarşistlerin atkısı mı?

Deine Krawatte oder die Anarchisten-Binde?