kristal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kristallen, Kristall, Kristalle · Kristallkugel · Kristallglas · kristallin · diğer çevirileri

kristal Kristallen, Kristall, Kristalle

Kristal olmadan kristal toptan bakmak gibi.

Wie bei einer Kristallkugel ohne Kristall.

O bir kristal arıyor.

Er sucht einen Kristall.

Evet, ben gidip harita ve kristal getireyim.

Ich hole eine Karte und einen Kristall.

kristal Kristallkugel

Kristal olmadan kristal toptan bakmak gibi.

Wie bei einer Kristallkugel ohne Kristall.

O zaman, bize kristal küreni göstermek zorundasın.

Dann hättest du uns deine Kristallkugel zeigen sollen.

Kristal küren mi var?

Hast du eine Kristallkugel?

kristal Kristallglas

Philadelphia'da evler var New York'da tabloları, kristal bardakları ve arabaları olan.

Die haben Häuser in Philadelphia, New York mit Gemälden und Kristallglas und Kutschen.

İçeride, kristal ırmaklar akar, Dağlar tüter, denizler ışıldardı.

Und im Kristallglas flossen Flüsse, ragten Berge, tobten Meere.

kristal kristallin

Bu madde,bir tür kristal.

Dieses Material ist kristallin.

Virüs kristal bir şekilde taşınıyor olabilir.

Der Virus wurde kristallin verabreicht.