kriz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Herzinfarkt · Krisen, Krise · Anfall · Energiekrise · Attacke · diğer çevirileri

kriz Herzinfarkt

Sanırım az önce küçük bir kalp krizi geçirdim.

Ich denke, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt.

O zamandan beri kalp krizi geçirmedim.

Seitdem hatte ich keinen Herzinfarkt mehr.

Bir kalp krizi geçirmiş.

Er hatte einen Herzinfarkt.

kriz Krisen, Krise

En azından bu kriz sona erene kadar.

Zumindest bis diese Krise vorüber ist.

Tartışma çözüldü, kriz önlendi.

Konflikt gelöst, Krise abgewandt.

Hipertansif kriz geçiriyor.

Eine hypertonische Krise.

kriz Anfall

Başka bir kriz geçiriyorsun.

Sie haben wieder einen Anfall.

Eli, bir kriz daha geçirirse bundan Chloe zarar görebilir.

Eli, wenn sie einen weiteren Anfall bekommt, könnte Chloe verletzt werden.

Ondan sonra, fotikle uyarılmış bir kriz başlatmayı deneyecek.

Danach wird er versuchen, einen lichtinduzierten Anfall herbeizuführen.

kriz Energiekrise

Gerçekten etkili bir güneş pili geliştirdiyse enerji krizini çözmüştür.

Eine so effiziente Solarzelle würde das Ende der Energiekrise bedeuten.

Garrett'ın orada olmasını istiyorsun ama bu enerji krizi ile

Ich weiß, Sie wollen Garett dort haben, aber mit dieser Energiekrise

Eğer Adrian ve ben enerji krizini çözebilirsek savaşı engelleyebiliriz.

Bewältigen Adrian und ich die Energiekrise, könnte der Krieg verhindert werden.

kriz Attacke

Nasıl bir katil kalp krizi geçirtebilir ki.

Wie kann ein Mörder eine Herz-Attacke vortäuschen?