Kuß

kuş

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Ama bu fırtına, biz Kuzeyliler için bir talih kuşu gibi.

Aber dieser Sturm ist ein Glückstreffer für uns Nordländer.

Yaşam koçuna ihtiyacım yok kuş-kız.

Ich brauche keinen Life-Coach, Vögelmädchen.

Biliyorum burada kuş gözleme turları düzenliyorsun.

Ich weiß, Sie veranstalten hier Vogelbeobachtungstouren.

Ben de küllerinden doğan bir anka kuşu gibi

Auch ich fÜhlte mich wie ein Feuervogel.

Ben "guguk kuşu"nda sona erdi sanıyordum.

Ich dachte, sie endete bei "Kuckuck".

İki kuş, bir silah.

Zwei Vögel, eine Waffe.

Şu kuşlar ne zaman ortaya çıkacaklarını biliyor.

Diese Vögel wissen schon, wann sie auftauchen müssen.

Burada neden kuş veya hayvan yok?

Warum sind hier keine Vögel oder Tiere?

Bir kuş gibi yiyorsun.

Sie essen wie ein Vögelchen.