kuşku için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zweifel · Verdacht · diğer çevirileri

kuşku Zweifel

Hiç kuşku yok. Hafıza kaybı var.

Kein Zweifel, Sie haben Amnesie.

Alana Bloom'un kuşkusu bile yok.

Alana Bloom hegt überhaupt keine Zweifel.

Kuşku yok, Dr. Lecter. Sadece

Keine Zweifel, Dr. Lecter.

kuşku Verdacht

Ve ondan sonra ilk kuşkular geldi belki de orada bir şey vardır.

Und dann kam der erste Verdacht vielleicht ist da etwas.