kuşlar için Türkçe-Almanca çeviriler:

vögel · diğer çevirileri

kuşlar vögel

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Baba, sence Robert amca bize de bir kuş alır mı?

Dad, denkst du Onkel Robert wird uns auch einen Vogel kaufen?

Kuşlar için ne zaman bir ilaç bulacaksın?

Wann findest du ein Mittel für meine Vögel?