kucak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schoß · Umarmung · umarmen · diğer çevirileri

kucak Schoß

Ama biri Lemansky'nin kucağına o el bombasını koydu.

Aber jemand platzierte diese Granate in Lemanskys Schoß.

O kedi benim kucağıma oturdu ve bir şeyler biliyor.

Diese Katze saß auf meinem Schoß, und diese Katze weiß etwas.

Goffredo bunu şirin bir şekilde söyleyerek beni kucağına aldı, ve bir öpücük verdi.

So sprach Goffredo, nahm mich zärtlich auf den Schoß und gab mir einen Kuss.

kucak Umarmung

Bana bir kucak lazım.

Ich brauche eine Umarmung.

Bir kucak alabilir miyim?

Kriege ich eine Umarmung?

Bana bir kucak ver.

Gib mir eine Umarmung.

kucak umarmen

Bu kadar kucaklaşmak da yeter.

Und das ist genug Umarmen.