kulak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ohren, Ohr · Gehörgang · Mittelohr · beherzigen · Gehör · diğer çevirileri

kulak Ohren, Ohr

Elimizde iki kesik kulak. Bir ceset var.

Ich habe zwei abgetrennte Ohren, eine Leiche.

Dostane bir kulak.

Ein freundliches Ohr.

Birinin bir kulağı yok.

Einem fehlt ein Ohr.

kulak Gehörgang

Buzlu suyu dış kulak yolunuza enjekte edeceğim.

Ich injiziere Eiswasser in Ihren Gehörgang.

kulak Mittelohr

Skuamöz hücreli orta kulak tümörü kulak kanamasına neden olabilir.

Ein Plattenepithelkarzinom-Tumor im Mittelohr könnte das Ohrenbluten ausgelöst haben.

kulak beherzigen

Theodore sözlerime kulak ver:

Theodore, beherzige meine Worte:

kulak Gehör

Lanet olsun Vulcan gibi kulaklarına.

Verdammt sei sein vulkanisches Gehör.