kullanıyorsun

Ne zamandır eroin kullanıyorsun?

Seit wann sind Sie heroinsüchtig?

Bu yüzden mi bu arabayı kullanıyorsun?

Fahren Sie deshalb diesen Wagen?

Neden takma ad kullanıyorsun?

Wozu haben Sie ein Pseudonym?

Bir RW mi kullanıyorsun?

Haben Sie ein WoMo gefahren?

Yoksa kızlık soyadını kullanıyorsun?

Oder haben Sie Ihren Mädchennamen behalten?

Neden bu isimleri kullanıyorsun?

Warum verwenden Sie diese Namen?

Onları solitaire oynamak için kullanıyorsun.

Damit spielen Sie Solitär, stimmt's?

Bunlar insan Isobel, ve sen onları oyuncak gibi kullanıyorsun

Naja, sie sind Menschen, Isobel, und du behandelst sie wie Puppen.

O halde neden takma isim kullanıyorsun?

Warum benutzt du dann ein Pseudonym?

Benim oryantasyon uçuşumu özel amaçların için kullanıyorsun.

Du benutzt meinen Orientierungsflug für deine Gaunereien.