kullanmayı

Ben her zaman kullanma kılavuzlarını İşe yarar bulurum.

Ich habe Bedienungsanleitungen immer ziemlich nützlich gefunden.

Şarkılara cover yapıyoruz ama enstürman kullanmadan.

Wir singen Coversongs, aber ohne Instrumente.

Sopaları kullanmadan, lütfen.

Ohne Zauberstäbe, bitte.

Onu kullanmayı öğren.

Lerne sie einzusetzen.

Daha çok uydu kullanmaya çalışıyoruz.

Wir schalten mehr Sateliten ein.

Nikotin bandı kullanmaya başlayın.

Besorgen Sie ihm ein Nikotinpflaster.

Ustura ve makas kullanma.

Kein Rasiermesser, keine Schere.

Ofansif Araba Kullanma" Gerçekten mi?

"Offensive Driving"? Wirklich?

Bir dil arabirimi kullanmayı düşündük ama vazgeçtik.

Wir dachten an Sprachausgabe, aber haben uns dagegen entschieden.

Aslında ben payımı, istihbarattan eski bağlantılarım için kullanmayı düşünüyorum.

Eigentlich wollte ich meinen Anteil dazu nutzen, um alte Geheimdienstkontakte aufzusuchen.