kum için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sande, Sand · Sanduhr · Sandburg · Sandkasten · diğer çevirileri

kum Sande, Sand

Ağaçlar, kum sığınaklar ve evler. Bu taş heykeller bahçemizde.

Bäume, Sand Unterschlüpfe, Häuser diese Steinskulpturen in unserem Garten.

Su var ve bir sürü kum var.

Einer mit Wasser und viel Sand.

Çünkü Takashi dizini kuma koydu ve hakem Kar-peki galip ilan etti.

Takashi verließ den Sand. Kar-pek wurde zum Sieger erklärt.

kum Sanduhr

Bu kum saati bir cesetin yanında bulunmuş.

Diese Sanduhr wurde bei einer Leiche gefunden.

Kaleb bu kum saatini Esther'inkine bağlayacak.

Kaleb wird diese Sanduhr mit Esthers verbinden.

Kum saati neredeyse boşaldı!

Die Sanduhr ist fast leer.

kum Sandburg

Alex bize kravatını bırakmış ve bizim için kumdan küçük bir kale yapmış.

Alex ließ seinen Schlips zurück und er hat eine kleine Sandburg für uns gebaut.

Gel, kumdan kale yapalım.

Los, wir bauen eine Sandburg.

Çocuklar kumdan bir kale yapmıştı.

Die Kinder bauten eine Sandburg.

kum Sandkasten

Lily'nin arkadaşı biraz önce kum kovasıyla Britney Spears yaptı.

Lilys Freundin hat gerade eine Britney Spears aus einem Auto-Sandkasten gezogen.

Annie, git kumda oyna.

Annie, spiel im Sandkasten.