kural için Türkçe-Almanca çeviriler:

Regeln, Regel · vorschrift · Grundregel · Gesetz · Protokoll · Richtlinie · Faustregel · diğer çevirileri

kural Regeln, Regel

İki numaralı kural, soru sormak yok.

Regel Nummer zwei: Keine weiteren Fragen.

Son bir kural.

Eine Regel noch.

Gökkuşağı Binme Kuralları.

Regeln fürs Regenbogenreiten.

kural vorschrift

Her şey kurallara uygun mu?

Alles nach Vorschrift gemacht?

Çok fazla kuralı var.

Es gibt viele Vorschriften.

Bunun için kurallar var!

Da gibt es Vorschriften.

kural Grundregel

Ve sen de kurallarla dalga geçiyorsun.

Und jetzt verspottest du die Grundregeln.

Temel kural, geçen seferki gibi.

Die gleichen Grundregeln wie letztes Mal.

Bir kaç tane de kural var.

Und nur ein paar Grundregeln.

kural Gesetz

Synesius, Öklid'in ilk kuralı nedir?

Synesios, wie lautet Euklids erstes Gesetz?

Pekâlâ, polis yok, kanun yok, kural yok.

Okay, keine Cops, keine Gesetze, keine Regeln.

Bu benim değil, doğanın kuralı Daniel-san.

Ein Gesetz der Natur, Daniel-san, nicht meins.

kural Protokoll

Zaman yolculuğu kurallarını ihlal ettik.

Wir haben die Zeitreise-Protokolle verletzt.

Ve yerleşik protokol kuralları gereği

Und laut den Regeln des Protokolls

kural Richtlinie

Hayır, öyle bir kural yok.

Nein, das ist keine Richtlinie.

Kurallar böyle John. Kurallar böyle.

Das sind die Richtlinien, John.

kural Faustregel

Burada birinci kural Mr. Pryzbylewski:

Eine Faustregel hier, Mr. Pryzbylewski: