kurbağa için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frosch · Kröte · Frösche · diğer çevirileri

kurbağa Frosch

Sanırım bir kurbağa yuttum.

Ich habe einen Frosch verschluckt.

Bak, küçük bir kurbağa!

Liebes, ein kleiner Frosch!

Ben domuzcuk değilim, ben adım Kurbağa.

Ich bin kein Schweinchen sondern der Frosch!

kurbağa Kröte

Merhaba büyükanne kurbağa.

Hallo, Großmutter Kröte.

Akım durduğunda, ölü kurbağa dış güç kaynaklarından bağımsız olarak canlanır.

Nach Wegfall des Stroms soll die tote Kröte unabhängig von äußerer Energie weiterleben.

Bir kurbağa gibi çirkin ve zehirli olsa da kıymetli bir mücevher giymiştir.

Wie die Kröte, häßlich und voll Gift, ein köstlich Juwel trägt.

kurbağa Frösche

Eleonora Giardinelli: Kurbağa dolu bir gölde beyaz bir kuğu!

Eleonora Gardinelli, ein weißer Schwan in einem See voller Frösche.

Bunlar gerçek kurbağa mı?

Sind das echte Frösche?

Kurbağa yemek yasa dışı değil ki.

Wie? Frösche zu essen ist nicht illegal.