kurban için Türkçe-Almanca çeviriler:

opfern, Opfer · diğer çevirileri

kurban opfern, Opfer

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

O zaman seni kurban edelim!

Dann werden wir Sie opfern!

Ancak ben kurban değilim.

Aber ich bin kein Opfer.