kurgu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fiktion · diğer çevirileri

kurgu Fiktion

Ama bu bir kurgu.

Aber es ist Fiktion.

Tom evli bir adam ı düşkün, o bir kurgu oldu.

Tom Keen Der Mann, den ich geheiratet habe, war Fiktion.

O sadece kurgu.

Das ist Fiktion.