kurtarmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

retten · befreien · ersparen · erlösen · erretten · bergen · diğer çevirileri

kurtarmak retten

Lütfen beni kurtar!

Bitte rette mich!

Onlar beni kurtardı.

Sie retteten mich.

Mike, bizi sen kurtardın.

Mike, du hast uns gerettet.

kurtarmak befreien

Ben tüm domuz kurtarıcılarını muaf tutardım.

Natürlich befreie ich alle Schweine-Retter.

Git, kurtar onları.

Geh sie befreien!

Beni Bayan Rosen kurtardı.

Mrs. Rosen befreite mich.

kurtarmak ersparen

Lütfen, Baker, bizi yaratık hakları gündeminden kurtar.

Bitte, Baker, ersparen Sie uns lhre Alien-Rechte-Rede.

Bırak seni bu seçimden kurtarayım.

Lass mich dir diese Entscheidung ersparen.

Belki de çeteyi, polis katili damgasından kurtarmak için.

Oder um dem Kerl die Höchstrafe als Polizistenmörder zu ersparen.

kurtarmak erlösen

Yüce tanrım bizi bu kabustan kurtar.

Lieber Gott erlöse uns von diesem Alptraum.

Bir nefes daha al ve Musa ya da herhangi bir Mısırlı'nın İbranileri neden kurtaracağını söyle?

Atme noch einmal und sag mir, warum Moses oder ein anderer Ägypter die Hebräer erlösen sollte?

O senin. Kurtar onu.

Er ist dein, erlöse ihn.

kurtarmak erretten

Onu sadece bizim dualarımız kurtarabilir.

Nur unsere Gebete können sie erretten.

kurtarmak bergen

Maymun tanrısı Hanuman. Bütün bir dağı arkadaşını kurtarmak için kaldıran Lakş.

Hanuman, der Affengott, der einen ganzen Berg trägt zur Rettung seines Freundes Lakshman.