kuru için Türkçe-Almanca çeviriler:

trocken · trocknen · nüchtern · diğer çevirileri

kuru trocken

Burada senin için kuru giysiler var.

Ich habe trockene Kleider für Sie.

Hindi biraz kuru, değil mi?

Der Puter ist etwas trocken, oder?

Şimdi bu kuru kırmızı tozlara karıştın.

Du bist jetzt der rote trockene Staub.

kuru trocknen

Glo-Coat'un tescilli formülü çok kolay uygulanıyor ve saniyeler içinde kuruyor.

Glo-Coats patentierte Formel ist sanft und trocknet in Sekundenschnelle.

Yeraltı su havzaları da kuruyor.

Die Grundwasserleiter trocknen aus.

kuru nüchtern

Abercrombie and Blair" yayın evi kurucusu, sarhoş ya da ayık.

Vom Verlag Abercrombie and Blair, betrunken oder nüchtern.