kurucu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Quarterback · Gründer · Gründungsmitglied · Gründerin · Mitbegründer · diğer çevirileri

kurucu Quarterback

Git bize bir oyun kurucu getir, koç.

Besorgen Sie uns einen Quarterback, Trainer.

O harika bir oyun kurucu ve onun harika bir koç tarafından yetiştirilmesini istiyorum.

Er ist ein klasse Quarterback und ich möchte, dass er von einem klasse Coach betreut wird.

Küçük ahbap, oyun kurucu Jones mu?

Der kleine Typ, Quarterback Jones?

kurucu Gründer

Bu Kurucular, Elim.

Diese Gründer, Elim.

Bu kurucular da kim?

Und wer sind die Gründer?

Bu kasabanın kurucuları cadı avcılarıydı.

Die Gründer dieses Ortes waren Hexenjäger.

kurucu Gründungsmitglied

Bütün hâsılat "İlaç Araştırma" Vakfına gidecek. Kurucu üyesi de sizsiniz.

Alle Einnahmen bekommt "Recherche d'un Remède", bei der Sie Gründungsmitglied sind, oder?

Genç bir adamken Chicago'nun dünyaca ünlü Steppenwolf Theatre Company'nin kurucu üyelerinden biriydi.

Darstellungkunst, war bereits jung Gründungsmitglied von Chicagos weltbekannter Steppenwolf Theatergruppe.

kurucu Gründerin

Anna Kalmann, kurucu.

Anna Kalmann, Gründerin,

kurucu Mitbegründer

Eduardo Savarin, kurucu ortak ve Finans Müdürü

"Eduardo Saverin, Mitbegründer und CFO." Ja.