kutsal ruh için Türkçe-Almanca çeviriler:

heiliger geist · diğer çevirileri

kutsal ruh heiliger geist

Baba, Oğul, Kutsal Ruh.

Vater, Sohn, Heiliger Geist.

Kutsal Ruh, bir Romalı istiyor.

Der Heilige Geist möchte einen Römer.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Vater, Sohn und Heiliger Geist.