kutsal için Türkçe-Almanca çeviriler:

heilig · göttlich · himmlisch · biblisch · diğer çevirileri

kutsal heilig

Kutsal sohbete katıldığımdan beri para yırtarım ben.

Ich zerreiße Geld seit meiner ersten Heiligen Kommunion.

Benim kutsal sadakatim.

Meine heilige Pflicht.

Biz Sparta'nın yaşlılarının yapmaları gereken kutsal bir görev var.

Der Ältestenrat Spartas muss eine heilige Pflicht erfüllen.

kutsal göttlich

Bütün büyük masalcıların dilinden düşürmediği kutsal doğum.

Alle großen Geschichtenerzähler reden von göttlicher Empfängnis.

Ve kutsal çehresi" "Parladı bulutlu tepelerimiz üzerinde

Und strahlte das göttliche Antlitz auf unsere umwölkten Hügel?

Onlar da özel, ayrıcalıklı ve kutsal mı?

Sind sie auch außergewöhnlich, begabt und göttlich?

kutsal himmlisch

Kutsal babamız, ben

Himmlischer Vater, ich

Ben tanrıyı ve onun kutsal birliğini terkettim.

Ich entfage Gott und seinen himmlischen Heerscharen

kutsal biblisch

Kutsal Kitaptaki gibi, değil mi?

Sehr Biblisch, meinst du nicht?