kuyu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Brunnen · gut · diğer çevirileri

kuyu Brunnen

Hiçbir şekilde musluklardan ya da kuyudan gelen suları kullanmayın. FEMA.

Unter keinen Umstaenden sollte Wasser von Zapfhaehnen oder Brunnen konsumiert werden.

Eski kuyuya "ön kuyu" denirmiş.

Der ältere hieß "Vorderer Brunnen".

Yeni olana ise "arka kuyu".

Der neuere hieß "Hinterer Brunnen".

kuyu gut

Söğüt Çeşme köyü, "kuyu ve söğüt" ün Türkçe'deki karşılığı!

Sogut cesme koyu, das heißt "Gut und Weide" in Türkisch!

Fon kelimesi de Latince "kuyu" demek.

In Latein. Fon in Latein bedeutet "gut".