kuzen için Türkçe-Almanca çeviriler:

Cousin · Cousine · Vettern, Vetter · Cousins · diğer çevirileri

kuzen Cousin

Benim de sağır bir kuzenim var.

Ich habe einen gehörlosen Cousin.

Merhaba kuzen Johnny.

Hallo, Cousin Johnny.

Arkasında senin kuzenin yaşıyor. Jedediah Sawyer.

Hinter dieser lebt dein Cousin, Jedidiah Sawyer.

kuzen Cousine

Seni görüyorum, güzeller güzeli kuzen.

Ich sehe dich, superhübsche Cousine!

Kuzen Mary, lütfen.

Cousine Mary, bitte.

Sen Clark'ın kuzeni Kara'sın değil mi?

Du bist Clarks Cousine, Kara, oder?

kuzen Vettern, Vetter

İyi yolculuklar kuzen.

Gute Reise, Vetter.

İyi sabahlar, kuzenim.

Guten Morgen, Vetter.

Jordan, bu benim ikinci göbek kuzenim, Nick Carraway.

Jordan, das ist mein Vetter zweiten Grades, Nick Carraway.

kuzen Cousins

Kuzenlerin için çalışıyorsun, değil mi?

Sie arbeiten für Ihre Cousins, oder?

Sadece iki tane kuzenim var Wisconsin'de yaşıyorlar

Ich habe nur zwei Cousins, die wohnen in Wisconsin.

Ben, Trina ve bütün kuzenler.

Ich und Trina und die Cousins.