kuzeye doğru için Türkçe-Almanca çeviriler:

nordwärts · diğer çevirileri

kuzeye doğru nordwärts

Şu anda arabası Palm Canyon Yolu'nda kuzeye doğru gidiyor.

Er fährt gerade nordwärts auf der Palm Canyon Road.

Ya kuzeye, Winding Stair Dağları'na doğru ya da batıya gidecekler.

Nordwärts zu den Winding Stair Mountains oder weiter westlich.

Hedef kuzeye doğru Connecticut'a gidiyor.

Ziel nordwärts auf der Connecticut.