lakin için Türkçe-Almanca çeviriler:

aber · noch · diğer çevirileri

lakin aber

Lakin bu çocuğun bir babası var.

Aber dieses Kind hat einen Vater.

Lakin bu Henry için.

Aber es ist für Henry.

Lakin Adam hala dışarıda bir yerde.

Adam ist aber immer noch da draußen.

lakin noch

Lakin Adam hala dışarıda bir yerde.

Adam ist aber immer noch da draußen.