lanetli için Türkçe-Almanca çeviriler:

verdammt · verflucht · böse · diğer çevirileri

lanetli verdammt

Daha önemlisi şu lanet olasıca kolyeyi geri alabilir miyim lütfen?

Noch wichtiger, kann ich bitte meine verdammte Kette zurückhaben?

Lanet olsun Vulcan gibi kulaklarına.

Verdammt sei sein vulkanisches Gehör.

Tommy, lanet bir mantar toplayıcısıyla evlenmeyeceğim.

Tommy, ich heirate doch keine verdammte Pilzsammlerin!

lanetli verflucht

Lanet bir avukata ihtiyacım yok.

Ich brauche keinen verfluchten Anwalt.

Lanet olsun size!

Ich verfluche euch!

Bırakın beni, lanet olsun!

Lasst mich los, verflucht.

lanetli böse

Ama burada Lanetli Cadı var.

Aber die böse Hexe ist hier.

Burası lanetli bir yer Tauriel.

Dies ist ein böser Ort, Tauriel.

Seni lanetli, şeytani cadı.

Du verdammte, böse Hexe.