lanetliyorum

BlueBell düğünleri, lanetlenmiş gibi bir şey.

Bluebeller Hochzeiten können voller Gefahren sein.

Isırılmış bir adam lanetlenmiş bir adamdır!

Ein gebissener Mensch ist ein verfluchter Mensch.

Bunun yerine seni lanetliyorum.

Statt dessen verfluche ich dich.

Zindanlar, lanetler, iskeletler ve demir bakireler.

Verliese, Flüche, Skelette und eiserne Jungfrauen.

Ben lanetliyorum onu!

Ich verfluche es.

Sana lanetler ile ilgili bir şey söyleyeyim, oğlancı.

Lass mich dir was über Flüche erzählen, Arschlecker.

Lanetler ve Varolmayan Ülke'de yaşamak bana tecrübe kazandırmış olabilir.

Flüche und Nimmerland könnten mir Erfahrungen gegeben haben.

Lanetlenmiş" sadece bir kelime değildir.

Verflucht" ist nicht nur ein Wort.

Buğday kremasına lanetler okuyor.

Meckert über seinen Grießbrei.

Ben Stanley Moon, bu dünyada ve ahrette lanetlenmiş olarak bilinen

Ich, Stanley Moon, hier im Folgenden und im Jenseits 'der Verdammte' genannt