layık için Türkçe-Almanca çeviriler:

würdig · Wert · diğer çevirileri

layık würdig

Hiç bir zaman ona layık olamayacaktı.

Sie würde seiner niemals würdig sein.

Bu bir başyapıt, Bay Poe. Yeteneklerinize layık bir kitabe".

Es ist ein Meisterwerk, Mr. Poe Eine Grabschrift, Ihrer Talente würdig.

Buna layık mısın?

Bist du würdig?

layık Wert

Bu Tosk bu kadar soylu bir tanıma layık değil.

Dieser Tosk ist eine so edle Bezeichnung nicht wert.