leke için Türkçe-Almanca çeviriler:

Flecken, Fleck, Flecke · Muttermal · Altersfleck · Tintenfleck · Schmutzfleck · diğer çevirileri

leke Flecken, Fleck, Flecke

Çok güzel bir leke.

Ein sehr guter Fleck.

O lekenin kırmızı şarap olduğunu söyledin

Sie sagten dieser Fleck ist Rotwein?

Belki de yanlışlıkla bir lekenin falan fotoğrafını çekmiştir.

Vielleicht hat er zufällig einen Fleck oder sowas fotografiert.

leke Muttermal

O yüzden doğum lekesi vardı.

Darum hatte er sein Muttermal.

Bir de doğum lekesi. Yüzünde Porto şarabı lekesi vardı.

Und ein Muttermal, ein Portweinfleck auf seinem Gesicht.

Bu sadece doğum lekesi.

Das ist bloß ein Muttermal.

leke Altersfleck

Bu kesinlikle bir yaşlılık lekesi.

Das ist definitiv ein Altersfleck.

O bir yaşlılık lekesi değil Katherine.

Das ist kein Altersfleck, Katherine.

leke Tintenfleck

Ben de "mürekkep lekesi" dedim.

Ich sage, es ist ein Tintenfleck.

leke Schmutzfleck

Bak, anne. Orada bir leke var.

Mama, da ist ein Schmutzfleck.