leon için Türkçe-Almanca çeviriler:

leon · diğer çevirileri

leon leon

Leon Winkler'ın katili bir polis.

Leon Winklers Mörder ist ein Polizist.

Senin için bir oyun yazdım, Leon.

Ich habe ein Stück geschrieben, Leon.

Aslına bakarsan Leon, sen üzgün görünüyorsun.

Eigentlich, Leon, wirkst du traurig.