lokanta için Türkçe-Almanca çeviriler:

Restaurants, Restaurant · Diner · diğer çevirileri

lokanta Restaurants, Restaurant

Teröristler Paris'te lokanta bombalamış, beş ölü var.

Terroristen haben ein Restaurant in Paris gesprengt, fünf Tote.

Bu hoş olmalı, kulüpler, lokantalar

Das muss nett sein Clubs, Restaurants.

Her lokantanın bir ızgaracısı vardır, buradakinin adı da

In jedem billigen Restaurant gibt es einen Burgerbrater,

lokanta Diner

Park yerleri, lokantalar. Gözlerden uzak yerler.

In Parkhäusern, Diners, diese abgelegenen Orte.

Ben lokanta için çalışıyorum, sizin için değil.

Ich arbeite für das Diner und nicht für euch.

Kesinlikle bir lokanta gibi değil.

Das ist definitiv kein Diner.