müşteri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kunden, Kunde · Klient · Gäste · Käufer · client · Kundendienst · diğer çevirileri

müşteri Kunden, Kunde

İyi bir müşteri değil mi?

Ein guter Kunde, oder?

Bir de müşteri getirdim.

Ich habe einen Kunden dabei.

Oysa bu insanlar bizim müşterilerimiz.

Diese Leute sind unsere Kunden.

müşteri Klient

Yeni bir müşterim var.

Ich hab noch einen Klienten.

Müşteri listenizi görmemiz gerekiyor.

Wir müssen Ihre Klienten-Liste sehen.

Müşteri çok memnun kaldı.

Der Klient ist sehr zufrieden.

müşteri Gäste

Mavi biletler kayıtlı müşteriler içindir.

Blaue Tickets sind registrierte Gäste.

Müthiş yemekler, ilginç müşteriler.

Fantastisches Essen, interessante Gäste.

Onlar çok özel müşteriler.

Das sind besondere Gäste.

müşteri Käufer

Meğerse, Bloomingdale'den bir müşteri için çalışıyormuş.

Er arbeitet für einen Käufer bei Bloomingdales.

Başka bir müşteri daha var?

Gibt es einen anderen Käufer?

müşteri client

Kendisi benim masaj müşterim.

Er ist ein Massage-Client.

müşteri Kundendienst

Müşteri servisi. Ben Shaine.

Kundendienst, hier ist Shanie.