müşteriler için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kundschaften, Kundschaft · diğer çevirileri

müşteriler Kundschaften, Kundschaft

Bir müşteri ayarlamak üzereyiz.

Kundschaft. Ein Kunde, Jiji!

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için.

Nur für Belange der Kundschaft.

Anne, yanımda müşteri var!

Mom, ich habe gerade Kundschaft!

Az önce tüm müşteri profilimi tarif ettin.

Du hast gerade meine gesamte Kundschaft beschrieben.