müşterilerini

İyi bir müşteri değil mi?

Ein guter Kunde, oder?

Bir de alkolik müşterim var.

Ich habe auch einen Alkoholiker.

Sana yeni bir müşterim var.

Ich hab einen neuen Kunden.

Bir müşterileri dikkat çekti, Credit Suisse Zurich bankası.

Ein Kunde ragt heraus, Kreditbank Schweiz, Zürich.

Bir sürü müşterim var.

Ich habe eine Menge Kunden.

Sana yeni bir müşteri getirdim.

Ein neuer Kunde für dich.

Yok bir şey Yeni bir müşteri.

Ich habe einen neuen Kunden.

Bir müşteri daha.

Noch ein Kunde.

Başka bir sigorta müşterisi yapabildiniz mi?

Haben Sie einen weiteren Anspruchsberechtigten gezeugt?

Üzgünüm, şu an bir müşterim var.

Ich habe leider gerade einen Kunden.