müdür için Türkçe-Almanca çeviriler:

Direktoren, Direktor · manager · Rektoren, Rektor · Director · Geschäftsführer · Leiter · Vorgesetzte · Generaldirektor · diğer çevirileri

müdür Direktoren, Direktor

İyi akşamlar, Müdür.

Guten Abend, Direktor.

Müdür Bey, iyi akşamlar efendim!

Direktor, Sir! Guten Abend, Sir!

Bayan Sterling, Ben Müdür Vance.

Mrs. Sterling, ich bin Direktor Vance.

müdür manager

İyi bir müdür sorunları öngörür.

Ein guter Manager blickt voraus.

Merhaba, siz müdür müsünüz?

Hallo, sind Sie der Manager?

Ben miyim müdür?

Ich bin Manager?

müdür Rektoren, Rektor

Merhaba, Müdür Brown.

Hallo, Rektor Brown.

Hayır, Müdür Skinner.

Nein, Rektor Skinner.

Ah, ah, ah. Sprinfield ilçe okullarından gelen tüm müdürlere hoşgeldiniz demek istiyorum, Skin-ner!

Ich möchte alle Rektoren des Springfielder Schulbezirk willkommen heißen, inklusive Skin-ner!

müdür Director

Belediye başkanı bir soruşturma istiyor Müdür Franklin sorular soruyor

Der Bürgermeister möchte eine Untersuchung. Director Franklin stellt Fragen.

Baylar ve bayanlar, bu görev müdürü Sara Holland.

Ladies und Gentlemen, das ist Mission Director Sara Holland.

Müdür Yardımcısı Granger, günaydın efendim.

Assistant Director Granger, guten Morgen, Sir.

müdür Geschäftsführer

Merhaba Peter Schmichael, stadyum lokantasına hoş geldiniz ve bu da müdür.

Guten Tag, Peter Schmeichel. Das ist das Stadionrestaurant und sein Geschäftsführer.

Sen Jason Banneker'sın. Agrius Endüstri'nin Genel Müdürü.

Sie sind Jason Banneker, der Geschäftsführer von Agrius Industries.

Jung Chung, Goldmonn yönetici müdürü.

JUNG Chung, Goldmoons Geschäftsführer.

müdür Leiter

N. P. Safronov, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.

N. P. Safronow, Leiter des Staatlichen Meteorologischen Instituts.

İlk olarak, şirket müdürü ve direktörü, Albert Emanuel Vogler.

Zuerst der Leiter und Direktor der Truppe, Albert Emanuel Vogler.

Bay DeWald Konuk İlişkileri bölüm müdürü.

Mr DeWald ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

müdür Vorgesetzte

O senin üstün müdür?

Ist er Ihr Vorgesetzter?

Müdürüm sizden nefret ediyor.

Mein Vorgesetzter hasst Sie.

Evet, patronum. Müdürüm.

Ja, mein Vorgesetzter.

müdür Generaldirektor

Goldmonn'un genel müdürü ve dördüncü sırada.

Goldmoons Generaldirektor und an vierter Stelle.