müfettiş için Türkçe-Almanca çeviriler:

Inspektoren, Inspektor · Ermittler · Superintendent · Prüfer · Kontrolleur · diğer çevirileri

müfettiş Inspektoren, Inspektor

Müfettiş hepimiz çok çalışıyoruz ama yardımınıza ihtiyacımız var.

Inspektor. Wir sind alle überarbeitet, aber wir brauchen Ihre Hilfe.

Müfettiş seni görmek istiyor.

Der Inspektor will Sie sprechen.

Müfettiş Chan. Araçlar için çekici çağırmamı ister misiniz?

Inspektor Chan, wollen sie einen Abschleppwagen herbestellen?

müfettiş Ermittler

White Shoe White Shoe'da baş müfettiş oldu.

Wurde Top Ermittler für White Shoe White Shoe hier.

Müfettiş Tilton ve Walsh kürsüye geçebilir mi?

Die Ermittler Tilton und Walsh bitte in den Zeugenstand.

Sağ olun, müfettiş Bosso.

Danke sehr, Ermittler Bosso.

müfettiş Superintendent

Müfettiş Harold Spence.

Superintendent Harold Spence.

Müfettiş Wong'a kötü şeyler oldu.

Etwas ist Superintendent Huang passiert

Scotland Yard'dan Müfettiş Wheeler.

Superintendent Wheeler von Scotland Yard.

müfettiş Prüfer

Müfettiş hiç beyaz karınca tahribatı bulamadı.

Der Prüfer hat keine Termitenschäden entdeckt.

müfettiş Kontrolleur

Lefèvre'deki müfettişi tanıyor musun?

Kennst du Lefevre, den Kontrolleur?