müfreze için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zug · Zugführer · diğer çevirileri

müfreze Zug

Yüzbaşı Stranski, ikinci müfrezeye hoş geldiniz.

Hauptmann Stransky, willkommen im zweiten Zug.

müfreze Zugführer

Müfreze komutanı Rasmus bir yol kenarı bombasıyla vuruldu

Zugführer Rasmus wurde von einer Strassenbombe erfasst.